We are proud to announce the winner of the Irish Language Media Awards is Eimear Ní Chonaola. Brilliant night was had by all at the awards in the Meyrick hotel, Galway City.

Táimid bródúil a fhógairt gurb í Eimear Ní Conaola a bhuaigh Gradam Gala Gael Réalt na Bliana 2011. Bhí oíche iontach ag gach aon duine a bhí i láthair san Óstán Meyrick, Gaillimh.

Trí cinn de Ghradaim d'Eimear Ní Chonaola ó TG4 ag Gradaim Chumarsáide an Oireachtais i gcomhar le Gala

Bliain ar leith atá inti d'Eimear Ní Chonaola, léitheoir nuachta TG4, a bhí ina cathaoirleach i mí Feabhra ar an gcéad díospóireacht teilifíse i nGaeilge riamh idir ceannairí na bpáirtithe polaitíochta agus atá tar éis trí cinn de ghradaim cumarsáide náisiúnta a thabhairt léi anois. Rug Eimear gradam Gala Gael Star na bliana seo léi, chun tosaigh ar Dhaithí Ó Sé, Aoibhinn Ní Shúilleabháin agus Síle Seoige, ag Gradaim Chumarsáide an Oireachtais i gcomhar le Gala a bhí ar siúl in Óstán Meyrick i nGaillimh anocht (Dé hAoine, an 27 Bealtaine). Is uirthi a bronnadh (don dara bliain as a chéile) an gradam do Phearsa Teilifíse na Bliana chomh maith agus is í a ghlac thar ceann fhoireann Nuachta RTÉ/TG4 le gradam speisialta mar gheall ar bheartaíocht barr feabhais sa chraoladh ar an gcéad díospóireacht teilifíse i nGaeilge idir ceannairí na bpáirtithe polaitíochta le linn fheachtas an olltoghcháin 2011.

Ba í an Láithreoir Teilifíse Maura Derrane a chuir Gradaim Chumarsáide an Oireachtais i gcomhar le Gala i láthair. Oireachtas na Gaeilge a eagraíonn na Gradaim d'fhonn ceiliúradh a dhéanamh ar na láithreoirí teilifíse agus raidió, aisteoirí, iriseoirí agus lucht déanta clár a bhfuil cion thar na bearta déanta acu sna meáin chumarsáide Gaeilge le bliain anuas.

"Tá an-ríméad orm faoi na gradaim seo," arsa Eimear Ní Chonaola. "Is iontach an bhliain agam í go dtí seo, díospóireacht na gceannairí i mí Feabhra agus na gradaim seo anois - cúis bróid dom gan dabht. Tá mé ag freastal ar Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais i gcomhar le Gala le blianta agus is mór an onóir dom na gradaim seo a bhreith abhaile liom anocht. Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le gach duine a vótáil ar mo shon maidir le gradam Gala Gael Star na bliana agus leis an bhfoireann uilig i Nuacht RTÉ/TG4 a rinne éacht ceart san obair ar dhíospóireacht cheannairí na bpáirtithe polaitíochta agus ar fheachtas an olltoghcháin," a deir sí.

Is é craoltóir na mblianta fada, Mícheál Ó Muircheartaigh, a fuair an Gradam Saoil i mbliana mar gheall ar a bhfuil déanta aige ar son na craoltóireachta agus ar son na Gaeilge le tamall fada anuas.

Thug an léiriú de chuid Magamedia, Corp Agus Anam, dhá ghradam leis; an ceann do Shraith Teilifíse na Bliana agus an ceann d'Aisteoir na Bliana a bronnadh ar Dhiarmuid de Faoite mar gheall ar a chuid aisteoireachta i bpáirt an tuairisceora nuachta, Cathal Mac Iarnáin. Is í Eibhlín Ní Chonghaile in RTÉ Raidió na Gaeltachta a bhuaigh an gradam do Láithreoir Raidió na Bliana agus Rónán Mac Aodha Bhuí ón stáisiún céanna a thug leis an gradam do Chlár Raidió na Bliana mar gheall ar an gclár lár tráthnóna 'Rónán Beo @ 3'.

Is ar Eoghan Ó Néill, eagarthóir Nuacht 24 a scríobhann don nuachtán Gaelscéal freisin a bronnadh an gradam d'Iriseoir na Bliana agus is é Alan Titley Colúnaí na Bliana mar gheall ar a chuid saothair don Irish Times sa cholún 'Crobhingne'.

"Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le Eimear faoina cuid gradam," arsa Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir Oireachtas na Gaeilge. "Chuir sise agus foireann Nuachta RTÉ/TG4 an Ghaeilge i gceartlár an aonaigh le díospóireacht cheannairí na bpáirtithe polaitíochta agus is comhartha ar an tionchar a bhí aige sin ar an bpobal ar fud na tíre trí cinn de ghradaim a bheith tugtha léi aici anocht. Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh chomh maith le Mícheál Ó Muircheartaigh a bhfuil an Gradam Saoil thar a bheith tuillte aige agus le buaiteoirí na ngradam ar fad, ar ndóigh, ar aitheantas atá sna gradaim seo ar an meas atá ag a gcomhghleacaithe ar a gcuid saothair."

Seo í an dara bliain a raibh urraíocht ó Gala, ceann de na grúpaí miondíolacháin is mó foráis ar fud na hÉireann, do na Gradaim agus do Ghradam Gala Gael Star na Bliana. Bhí Aoibhinn Ní Shúilleabháin, Síle Seoige agus Daithí Ó Sé ar an ngearrliosta don ghradam sin freisin. Is é Gradam Gala Gael Star na Bliana an t-aon ghradam a ndéanann an pobal vótáil ina leith agus bhí na céadta ar fud na tíre a chaith vóta dá rogha féin.

Dúirt Gary Desmond, Príomhfheidhmeannach Gala Retail: "Is maith atá an gradam Gala Gael Star tuillte ag Eimear atá ina lóchrann maidir lena bhfuil i gceist ag Gala leis an ngradam sin - an Oidhreacht, an Gaelachas agus an Cultúr. Is é sin an t-aon ghradam a ndéanann an pobal vótáil ina leith agus is cúis ríméid dúinn na céadta de lucht siopadóireachta Gala agus den phobal i gcoitinne ag cur leis an ngradam Gala Gael Star trína vóta a chaitheamh.

Tá Gradaim Chumarsáide an Oireachtais i gcomhar le Gala ina gcuid buntábhachtach den straitéis Gala Goes Gael atá ag an ngrúpa Gala agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil thar ceann an ghrúpa le gach duine a bhí ar an ngearrliosta don ghradam Gala Gael Star; eiseamláirí iad ar fad maidir le saol na Gaeilge agus saol na hÉireann."